OUR SOCIAL MEDIA

FOLLOW US

article/54e952ca02.png

2016 Türkiye Bursları Başvuruları Başladı

2016 Türkiye Bursları Başvuruları Başladı

2016 TÜRKİYE BURSLARI BAŞVURULARI BAŞLADI

Türkiye Bursları 2016 başvuruları 29 Şubat-31 Mart 2016 tarihlerinde alınacaktır. Başvurular Türkiye Bursları Bilgi Sistemi üzerinden çevrimiçi (online) alınacak olup, elden, posta yoluyla vb. şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Türkiye Bursları başvuruları ücretsizdir.

Adaylar, geçmiş eğitimleri ve gelecekteki akademik hedeflerine uygun olarak burs programlarından yalnızca birine başvuru yapabilecektir.
 
Türkiye Bursları, kazanan adaylara hem burs hem de bir programa kabul hakkını aynı zamanda sunmaktadır. Burs kazanan adaylar, başvuru esnasında tercih etmiş olduğu programlardan birine yerleştirilmektedir.
 
Türk üniversitelerindeki pek çok programın eğitim dili Türkçedir. Ancak bazı üniversite ve programlar İngilizce, Fransızca ya da Arapça eğitim imkânı sunmaktadır. Bu dillerde eğitim almak isteyen adaylar, bu diller için gerekli uluslararası düzeyde kabul edilen bir dil belgesini sağlamak durumundadır. Ayrıca yabancı dilde eğitim veren bu üniversite ve programların birçoğu, GRE, GMAT, SAT vb. uluslararası sınav sonuçlarını kayıt şartı olarak aramaktadır. Adaylar başvuru esnasında üniversite ve program seçerken yabancı dil ve programın özel şartlarını kontrol edtmelidirler.
 
Türkiye Bursları kapsamında burslandırılan ve Türkçe Yeterlik Belgesi olmayan tüm adayların (İngilizce, Fransızca ya da Arapça eğitim verilen bir programa yerleştirilenler dahil) 1 yıl Türkçe eğitim alması zorunludur.
 
Sanat ve Spor Burs Programları, sanat ve spor alanlarında tüm dünyadaki yetenekli öğrencilerin ülkemiz üniversitelerinde Türkiye Bursları imkânlarıyla lisans, yüksek lisans veya doktora (sanatta yeterlilik) öğrenimi görmelerini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Programa kabul edilen adaylar öncelikle Türkçe Eğitim Bursu kapsamında 1 yıl süreli burslu olarak Türkçe eğitimi alacaklardır. Ardından adaylardan başvuru yaptıkları alana göre ülkemiz üniversitelerinin sanat ve spor alanlarındaki bölümlerinden kabul almaları beklenmektedir. Kabul alamayan adayların burslulukları Türkçe Eğitiminin ardından sonlandırılacaktır. Programa başvuran adayların, başvuru yaptıkları alana ilişkin başarılarını kanıtlayan belge (resmî sertifika, portföy vb.) sahibi olmaları beklenmektedir.
 
Bursun Kapsamı
 • Aylık burs (lisans için 600 TL, yüksek lisans 850 TL, doktora 1.200 TL)
 • Üniversite harcı
 • 1 yıl Türkçe dil eğitimi
 • Barınma yardımı
 • Gidiş-dönüş uçak bileti
 • Sağlık sigortası

 

Suriye Uyruklu Adaylar İçin Önemli Not:

Suriye uyruklu adayların başvuru ve seçim süreci Türkiye Bursları genel uygulama takviminden ayrı yürütülecektir. Takvim ve uygulamaya ilişkin bilgiler daha sonra paylaşılacaktır.
 
Bu münasebetle bir kez daha hatırlatmak isteriz ki; ülkemiz üniversitelerinde lisans düzeyinde eğitim almak isteyen Suriye uyruklu adayların T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Denklik Sınavına girmeleri ve bu sınavdan başarılı olmaları gerekmektedir.
 
Başvuru Şartları
Adayların lisans programlarına başvuru yapabilmeleri için;
 • Türkiye dışında bir ülke vatandaşı olması (Şimdi ya da geçmişte Türk vatandaşlığı bulunan adaylar başvuramamaktadır)
 • Başvurduğu düzeyde Türkiye'de bir üniversite ve programa kayıtlı olmaması,
 • Eğitim yılının sonu itibariyle lise veya dengi bir eğitim kurumdan mezun olması,
 • Lisans başvurusu için 01.01.1995 ve sonrası doğumlu olması,
 • Transkript notu, diploma notu, ulusal veya uluslararası sınav notu kriterlerinden en az birinden belirlenen (sağlık bilimleri lisans programları için % 90, diğer lisans programları için % 70) asgari başarıyı sağlamış olması,
 • Eğitime engel bir sağlık sorunu bulunmaması gerekir. Adayların lisansüstü programlarına başvuru yapabilmeleri için;
 
Adayların lisansüstü programlarına başvuru yapabilmeleri için;
 • Türkiye dışında bir ülke vatandaşı olması (Şimdi ya da geçmişte Türk vatandaşlığı bulunan adaylar başvuramamaktadır)
 • Başvurduğu düzeyde Türkiye'de bir üniversite ve programa kayıtlı olmaması,
 • En geç 30 Temmuz 2016 tarihi itibariyle bir lisans veya yüksek lisans programından mezun olması,
 • Yüksek lisans başvurusu için 01.01.1986 ve sonrası doğumlu olması,
 • Doktora başvurusu için 01.01.1981 ve sonrası doğumlu olması,
 • İlgili not sistemindeki azami not üzerinden asgari % 75 ağırlıklı genel not ortalaması veya diploma notu ya da geçerliliği olan bir ulusal veya uluslararası lisansüstü sınavda % 75 oranında başarı göstermiş olması ve
 • Eğitime engel bir sağlık sorunu bulunmaması gerekir.
 
Başvuru Belgeleri
Lisans Başvuruları 
 • Online başvuru
 • Adayın mezun ya da son sınıfta olduğunu gösterir belge/diploma,
 • Adayın aldığı dersleri ve not ortalamasını gösteren not dökümü
 • Geçerli bir kimlik belgesinin kopyası (pasaport, kimlik, doğum belgesi vb.)
 • Vesikalık fotoğraf
Lisansüstü Başvurular
 • Online başvuru
 • Lisans veya yüksek lisans diplomasının kopyası ya da bir lisans veya yüksek lisans programında son sınıfta olduğunu gösterir öğrenci belgesinin kopyası,
 • Onaylı lisans ve/veya yüksek lisans transkript belgesinin kopyası (adayın aldığı dersleri ve notları gösterir)
 • Geçerli bir kimlik belgesinin kopyası (pasaport, kimlik, doğum belgesi vb.)
 • Vesikalık fotoğraf
 
Adaylardan;
 • online başvuru sistemine girmeleri (tbbs.turkiyeburslari.gov.tr),
 • elektronik posta adresi ve şifre girerek kullanıcı hesabı oluşturmaları,
 • sisteme giriş yaparak başvuru formunu doldurmaları,
 • gerekli belgeleri sisteme yüklemeleri
 • ve son olarak başvurularını tamamlamaları
beklenmektedir.

Başvurularınızı; https://tbbs.turkiyeburslari.gov.tr/ adresinden yapabilirsiniz.

Daha detaylı bilgi için: Türkiye Burslari

cagri merkezi TR 1

 

2016 Türkiye Scholarships Applications

2016 TÜRKİYE BURSLARI BAŞVURULARI BAŞLADI

Applications for Türkiye Scholarships will be received by 29 February-31 March 2016. The application to Türkiye Scholarships programmes is online and totally free process. Applications delivered by hand or post will not be evaluated.


Candidates can apply only one scholarship programme in accordance with their educational background and academic goals.

Türkiye Scholarships include both scholarship and university placement at the same time. Applicants will be placed in a university and programme among their preferences specified in the online application form.

Most programmes in Turkish universities are instructed in Turkish. However, some departments and universities offer programmes in English, French or Arabic. The candidates who want to study in these languages need to have an internationally recognized certificate to prove their language proficiency. Also, most of these foreign language programmes may ask international admission test scores such as GRE, GMAT, SAT etc. Candidates can check the language of instruction while selecting the programmes.

All Türkiye Scholarships winners who do not have C1 Level Certificate for Turkish Proficiency (including those who are placed into English, French or Arabic-taught programmes) must attend 1-year Turkish Preparatory Course.

Art and Sport Scholarship Programmes is specifically designed to encourage the skilled international students in the fields of art and sport to study at undergraduate, master or PhD (proficiency in art) degree levels in the prestigious Turkish universities with opportunities of Türkiye Scholarships. Applicants selected to be funded take one-year Turkish Language Course covered by scholarship. Subsequently, they have to receive an acceptance from the relevant faculties of Turkish universities. Applicants are expected to have documents (official certificate, portfolio, etc.) to prove their success in the field they apply for.

The Scholarship Covers...
 • Monthly stipend (600 TL for undergraduate, 850 TL for master and 1.200 TL for PhD )
 • Full tuition fee
 • 1-year Turkish language course
 • Free accommodation
 • Round-trip air ticket
 • Health insurance

Special Note for Candidates from Syria:

Application and selection process for candidates from Syria will be carried out with a different schedule from general schedule of Türkiye Scholarships. Information about deadlines and implementation will be shared afterwards.

By taking this opportunity, we would like to remind you that candidates from Syria applying for a scholarship in undergraduate level must take the Equivalence Exam held by Ministry of National Education of Republic of Turkey and must be successful at this exam in order to be granted.

Eligibility
To be eligible for Undergraduate Programmes, applicants must;
 • be a citizen of a country other than Turkey (Anyone holding or ever held Turkish citizenship before cannot apply),
 • not be a registered student in Turkish universities at the level of study they are applying,
 • be have graduated or are likely to graduate from a secondary education institution,
 • born no earlier than 01.01.1995 for undergraduate programmes,
 • have at least specified (% 90 for medical sciences, % 70 for other undergraduate programs) cumulative grade point average, diploma grade, national exam or international exam score,
 • be in good health To be eligible for Postgraduate Programmes, applicants must;
 
 
To be eligible for Postgraduate Programmes, applicants must;
 • be a citizen of a country other than Turkey (Anyone holding or ever held Turkish citizenship before cannot apply)
 • not be a registered student in Turkish universities at the level of study they are applying.
 • be a bachelor's or master's degree holder by 30th of July 2015 at the latest
 • born no earlier than 01.01.1986 for master's programmes,
 • born no earlier than 01.01.1981 for doctorate programmes,
 • have at least 75 % cumulative grade point average or diploma grade over their maximum graduation grade or have at least 75 % success in any accepted national or international graduate admissions test.
 • be in good health

Required Documents
Undergraduate Level 
 • Online application
 • A copy of a secondary school diploma or document indicating that the candidate is secondary school senior student,
 • A certified secondary school transcript (indicating courses taken and relevant grades of the candidate)
 • A copy of a valid ID card (passport, national ID, birth certificate etc.)
 • Passport photo
 
Postgraduate Level
 • Online application
 • A copy of a bachelor or master's diploma or document indicating that the candidate is bachelor or master's senior student
 • A certified bachelor and/or master's transcript (indicating courses taken and relevant grades of the candidate)
 • A copy of a valid ID card (passport, national ID, birth certificate etc.)
 • Passport photo

Application Procedure
Candidates are expected to;
 • Open the online application system (tbbs.turkiyeburslari.gov.tr),
 • Create a user account by entering their e-mail address and password,
 • Log into the system and complete the application form,
 • Upload the requested documents to the system,

And finally complete their application.

 

You can apply now: https://tbbs.turkiyeburslari.gov.tr/

More details: Türkiye Scholarship

cagri merkezi EN 1

event-news-white

Other News