OUR SOCIAL MEDIA

FOLLOW US

article/259180ac79.png

Karadeniz Uluslararası Öğrenci Deneği (KULDER)’in organize ettiği DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR MODEL BM KONFERANSI Türkiye’de eğitim gören 90 ülke temsilcisi’nin katılımıyla 25 kasım-26 kasım 2017 tarihleri arasında Yalıpark Otel’de gerçekleştirilecek.

Karadeniz Uluslararası Öğrenci Deneği  (KULDER)’in organize ettiği DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR MODEL BM KONFERANSI Türkiye’de eğitim gören 90 ülke temsilcisi’nin katılımıyla 25 kasım-26 kasım 2017 tarihleri arasında Yalıpark Otel’de gerçekleştirilecek.

Proje kapsamında; Türkiye’de yüksek öğrenim görmekte olan gönüllü kültür elçileri  olarak görülen uluslararası öğrenciler, kendi ülkelerinin temsilcisi olarak sunumlar gerçekleştirecekler. Aynı zamanda kendi coğrafyaları açısından bölgelerinin sorumlusu kabul edilen misafir öğrenciler ise ülkelerini ilgilendiren panellere katılarak bölgesel sorunların nedenleri ve çözüm önerileri noktasında ülkeleri adına söz alarak tartışacaklar. Bu sunum ve panellerde amaçlanan; uluslararası öğrencilerin paylaştıkları ortak kader bilincinin arttırılması, her uluslararası öğrencinin diğer öğrenci  arkadaşlarının geldikleri ülkelerin sosyo – ekonomik  durumu, kültürü ve sorunları  konusunda bilgi ve ilgi sahibi olmalarının sağlanması, dünya yönetimindeki konumlarının anlaşılması, bireysel ve toplumsal taleplerinin ülkeleri adına temsil edilmesidir. Ayrıca yarının, özgüveni yüksek, açık fikirli, tartışma kültürüne sahip ve iletişim becerileri gelişmiş  önder toplumunu oluşturacak gençlerine bu yetileri aşılamak ve ileride ülkeleri adına BM dahil tüm uluslararası mecralarda taleplerini dile getirebilmelerinin önünü açmak da amaçlanmaktadır.

Düzenlenecek olan reform temalı model birleşmiş milletler konferansı ile ülkemizde  bulunan uluslararası öğrenciler eşliğinde BM’nin karar alma mekanizması görülecek,  BM’lerce temsil edilen ülkelerin karar alma mekanizmalarındaki payları ve etkileri  teorik olarak gözlemlenecek ve işleyişteki aksaklıklar tespit edilerek çözüm önerileri  noktasında çalışmalar yapılacaktır. bu kapsamda temel olarak birleşmiş milletlerin daimi  veto yetkisine sahip beş ülkesinin oluşturduğu yapı tartışmaya açılacaktır. Daha adil ve katılımcı temsil mekanizmalarının oluşturulması için yapısal reform talepleri  değerlendirilecektir. Konferans sonucunda gerekli  sorun tespitleri ve çözüm önerileri  raporlandırılarak çeşitli yetkili kurumlara gönderilecektir.

event-news-white

Other News