OUR SOCIAL MEDIA

FOLLOW US

article/e0b7f10abf.jpg

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Dünya'da eğitim seferberliği başlatan Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu'nun sevgi ve barışı temsil ettiğini ifade etti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Dünya'da eğitim seferberliği başlatan Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu'nun sevgi ve barışı temsil ettiğini ifade etti.

Başkan Mehmet Sekmen, kısa adı UDEF olan Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen "9. Uluslararası Öğrenci Buluşması" programına katıldı. Sekmen, burada yaptığı konuşmada, bilgi ve eğitimin önemine vurgu yaptı. Sekmen, şunları kaydetti: "Bilgi; insanlığın yolunu aydınlatan, hayatın ve ebedi yurdun hakikatini gösteren ve insanlığa her alanda rehberlik eden çok değerli bir hazinedir. Onun içindir ki, kerim kitabımız Kur'an, 'Oku' ile başlar. Bilgi; ilim ve insanlık için vazgeçilmez bir unsurdur. Dünya'da eğitim ve bilgiyi önemseyip değerli kılan medeniyetler, insanlık tarihine her zaman yön vermişlerdir. Güney Amerika'dan Doğu Türkistan'a varıncaya kadar bilginin kaynağına ulaşmak ve eğitimli bir birey olmak için şehrimizde öğrenim gören sizler, bizlerin nazarında bilge insanlarsınız. Dünya bilgi çağını yaşamaktadır. Bugün gelinen noktada eğitim ve irfanın mana ve gayesinden uzaklaştırılıp mahrum bırakılan nice genç, bağnazlık, cehalet, şiddet ve terörün kurbanı olmaktadır."            


"CEHALETİN ÇELİK AĞINI EĞİTİMLE KIRACAĞIZ"    

Başkan Sekmen, UDEF'in ensar ve muhacir kardeşliğinde sevgi ve barışı temsil ettiğini ifade etti. Sekmen, şöyle devam etti: "Yeni kuşakların toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli olan eğitim; insanoğluna hayatın her anında lazımdır. İnsanların geleceğine yön vermek, Türkiye'de eğitim gören misafir öğrencilere rehberlik yapmak için kurulan UDEF, ensar ve muhacir kardeşliğinde sevgi ve barışı temsil eder. Dokuzuncusu gerçekleştirilen Uluslararası Öğrenci Buluşması, Dünya'ya evrensel bir mesaj vermektedir. Cehaletin çelik ağını kırarak; dilleri, renkleri, gelenek ve görenekleri farklı olmasına rağmen aynı amaç ekseninde buluşan insanların tek bir derdi vardır. Eğitim, bilgi, ilim, iyilik ve takva... Dünya'nın anahtarı işte budur. 48 ülkeden 2 binin üzerinde öğrencinin lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi için şehrimizde bulunması ekonomi ve turizm açısından son derece önemlidir. Bugün kültür etkileşiminin mimarları olan sizler, yarın ülkenize burada elde ettiğiniz birikimle hizmet edeceksiniz. Sizlerden, Türkiye'mizi, kültür ve medeniyet şehrimizi, kendi ülkenizde gönüllü bir turizm elçisi gibi en iyi şekilde, bütün güzellikleriyle anlatmanızı istiyoruz." Konuşmaların ardından Başkan Sekmen ve Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Ertan Halit Aksakal, Erzurum'da öğrenim gören misafir öğrencilerin kendi kültür ve geleneklerini yansıttığı stantları gezdi. 

event-news-white

Other News