OUR SOCIAL MEDIA

FOLLOW US

article/b274309a6ccd54cf6864231b5db790ce4.jpeg

UDEF, Türkiye’de Yükseköğretim ve Uluslararası Öğrencilik Çalıştayını Gerçekleştirdi

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) geçtiğimiz Cumartesi günü Türkiye’de ki uluslararası öğrencilerin mevcut imkanları ve sorunlarına karşı çözüm önerilerinin konuşulduğu çalıştay düzenledi.


UDEF bünyesinde faaliyetlerini yürüten UDEF Akademi Türkiye’de her geçen yıl sayıları artan uluslararası öğrencilerin mevcut imkanlarını, sorunlarını ve bunlara karşı üretilebilecek çözüm önerilerini konuştuğu geniş katılımlı bir çalıştay gerçekleştirdi. Geçtiğimiz Cumartesi günü 3 oturum halinde düzenlenen çalıştay gün boyu devam etti. 


Her biri alanlarında uzman, akademik çalışma yapmış ve saha tecrübesi olan sivil toplum ve devlet kurumlarını temsil eden 44 katılımcı farklı oturumlara iştirak ederek çalıştayda ele alınan konu başlıklarıyla ilgili fikir ve önerilerini paylaştı.


Öğleden önce gerçekleştirilen ilk oturumda katılımcılar uluslararası öğrencilerin akademik-eğitim süreçlerini, ilgili yüksek öğretim kurumlarıyla ilişkileri ve YÖS, TÖMER, denklik sistemi gibi süreçleri konuştular. Bu oturumda ayrıca uluslararası öğrencilerin Türkçe öğrenimine dair konular da ayrıntılı olarak ele alındı. İlk oturuma çeşitli üniversitelerden uzman ve akademisyenlerin yanı sıra YTB, YÖK, TDV, ESAM, Yunus Emre Enstitüsü gibi çeşitli kurumların temsilcileri ile Türkiye’nin farklı şehirlerinde UDEF’e bağlı olarak uluslararası öğrencilere yönelik çalışmalar yürüten bazı Uluslararası Öğrenci Dernekleri yöneticileri katıldı. 


Öğleden sonra gerçekleştirilen 2. Oturumda ise uluslararası öğrencilerin Türkiye’de vize, ikamet, konaklama, entegrasyon süreçleri gibi daha idari süreçler ve bu hususlarda yaşanan sorunlar ele alındı. Bu oturumda yine YTB, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, YÖK gibi çeşitli kurumların temsilcileri ile Türkiye’nin farklı şehirlerinde UDEF’e bağlı olarak uluslararası öğrencilere yönelik çalışmalar yürüten bazı Uluslararası Öğrenci Dernekleri yöneticileri katıldı.  Akşama doğru başlayan son oturumda ise uluslararası öğrencilerin Türkiye’deki işgücüne katkıları, mezuniyet sonrası projeksiyonlar ve istihdam imkanları ele alındı. Türkiye’de eğitimlerini tamamlamış ve kendi ülkelerine dönen öğrencilerin gelecek vizyonlarının da masaya yatırıldığı çalıştaya bu alanlarda çalışma yapmış akademisyen ve uzmanların yanı sıra Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve  TÜMED gibi kurumlardan da temsilciler katıldı.


Uluslararası öğrencileri merkeze alarak gerçekleştirilen ve yoğun ilgiye mazhar olan çalıştayda konuşulan meseleler ve öneriler UDEF Akademi tarafından önümüzdeki süreçte kitaplaştırılacak ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.
 

event-news-white

Other News