OUR SOCIAL MEDIA

FOLLOW US

article/526c291bad.png

Uluslararası Öğrenci Şurası “50 Ülkeden Katılımla”

Uluslararası Öğrenci Şurası
       “50 Ülkeden Katılımla” 

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Öğrenci Şurası 3-8 Kasım tarihlerinde Türkiye’den ve 50 ülkeden akademisyen, kanaat önderi, STK temsilcisi, Türkiye mezunu ve Türkiye’de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin katılımıyla İstanbul’da gerçekleşecektir.
     Uluslararası Öğrenci Şurası 4 farklı program ihtiva etmektedir.

Türkiye Mezunları İstişare Toplantısı

2004 yılında gönüllü bir grup olarak başlayan, SADER ile devam eden ve Bâb-ı Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği ile olgunlaşan misafir öğrenci çalışmalarımız yeni paydaş ve partner Uluslararası Öğrenci Dernekleri’nin ve son olarak da bu yapının çatısı konumundaki UDEF’in kurulmasıyla hiyerarşisini büyük ölçüde tamamlamış ve kurumsal bir zemine oturmuştur. Bu 11 yıllık zaman zarfında tanıştığımız Türkiye’de okuyup mezun olan 1000’in üzerinde mezunu temsilen ülkelerinde farklı görevlerde bulunan 30 ülkeden 60’a yakın mezunumuzla toplantı yapılacaktır. Toplantıda mezunlarımızın yaşadığı sorunlar konuşulup bu sorunların çözümüne yönelik konuşulacaktır.

Dünyada Uluslararası Öğrenci Hareketliliği Şûrası

Şûrada, dünyanın farklı bölgelerinden gelen STK temsilcileri, kanaat önderleri ve uluslararası öğrenci temsilcileriyle, uluslararası öğrenci hareketliliği ve uluslararası öğrencilere yönelik yapılan örnek çalışmalar konuşulacaktır. Toplantıda katılımcıların kendi ülkelerinde yaptıkları örnek çalışmalar dinlenilecek. Uluslararası öğrenci çalışmalarında Türkiye örneği sunulacaktır. Dünyada uluslararası öğrenci hareketliliğinin geleceği konuşulacaktır.

Uluslararası Öğrenci Sempozyumu

UDEF ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek olan Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 6 Kasım Cuma günü saat 10.00’da YTÜ Davutpaşa Kongre Merkezinde açılış programıyla başlayacak olup 7 Kasım Cumartesi günü farklı salonlarda eş zamanlı olarak devam edecektir. Sempozyumda; Eğitim süreci, kamu kurumları ile ilişkiler, toplum ile ilişkiler, uluslararası karşılaştırmalar, Türkiye’nin uluslararası öğrencilere yönelik tanıtım politikaları ve politika önerileri konuşulacaktır.

Uluslararası Öğrenci Çalıştayı

Çalıştayda sempozyumda bildiri sunan akademisyenler, Uluslararası öğrenci çalışması yapan STK temsilcileri, ilgili paydaş kurum temsilcileri ve öğrenci temsilcilerinin katılımıyla 8 Kasım Pazar günü uluslararası öğrencilerin sorun ve gündemlerini ele alınacağı 5 ayrı çalıştay grubu oluşturulacaktır. Bu gruplarda; Uluslararası öğrencilerin kabul ve oryantasyon süreçleri, öğrencilerin akademik hayatında öğrenim içi sorunlar, öğrencilerin akademik hayatında öğrenim dışı sorunlar, akademik hayat sonrası plan ve deneyimler, sivil toplum ve kamu kuruluşlarının çalışmalarının değerlendirilmesi tartışılacaktır.

event-news-white

Other News