OUR SOCIAL MEDIA

FOLLOW US

article/717df46cdf.jpg

İNSAMER yönetiminde düzenlenen ve UDEF Akademi biriminin de katıldığı yuvarlak masa toplantısının ilki ‘’Kafkasya’da Selefilik’’ konusunda gerçekleştirildi.

İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi İNSAMER yönetiminde düzenlenen ve UDEF Akademi biriminin de katıldığı yuvarlak masa toplantısının ilki ‘’Kafkasya’da Selefilik’’ konusunda aynı bölgeden Türkiye’de uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, sosyoloji, iletişim gibi farklı alanlarda doktora eğitimlerine devam eden araştırmacılar eşliğinde gerçekleşti.

Dr. Ahmet Emin Dağ moderatörlüğünde gerçekleşen müzakere, Selefiliğin Kafkasya’da Sovyetler sonrası ortaya çıkışı ve bunun sosyal zemini üzerinde durulduktan sonra gelişim süreci ve siyasetle ilişkisi ve sosyolojik inşasındaki müsteviler üzerinden tasniflendirilmesiyle devam edilmiştir.

Ayrıca bugün hala devam eden Suriye ve Irak’ta devam eden çatışma bölgelerinde Kafkasyalı Savaşçıların bölgedeki ülkelerine göre dağılımı ve bu savaşçıların kimi zaman radikal şekilde farklılaşan motivasyonları üzerinde duruldu. Özellikle kendi ülkelerindeki sorunların gençlerin üzerindeki etkileri, bölge tarihinin ayrılmaz parçası olarak savaşın yarattığı sosyoloji, Kafkasya’yı uluslararasılaşan dünyada her türlü şiddet yapılanmaları için hinterlandı yapmaktadır.

Tartışmanın detaylı dökümü ileri günlerde İNSAMER’in sitesinde duyurulacaktır.

event-news-white

Other News